Oдржан научни скуп "Бањалучки новембарски сусрети"

У организацији Филозофског факултета у петак 16. новембра 2018. године одржан је научни скуп Бањалучки новембарски сусрети. У раду скупа, осим наставника, сарадника и студената Универзитета у Бањој Луци, учествовали су и истраживачи са других универзитета из Босне и Херцеговине (Репбулике Српске и Федерације БиХ), држава регије и Русије. На овај начин обиљежена је и 24. годишњица рада ове високошколске установе.

 

Гостима и учесницима скупа први се обратио проф. др Радослав Гајанин, ректор Универзитета у Бањој Луци, нагласивши да је ријеч о факултету који из године у годину остварује све боље резултате како у наставном, тако и у научно-истраживачком раду. У име Академије науке и умјетности Републике Српске обратио се академик Драго Бранковић, који је подсјетио на вријеме оснивања Факултета и осврнуо се на досадашњи рад и успјехе ове установе, те истакнуо важност даљег развоја научног рада.

 

Отварању научног скупа присуствовали су проф. др Лука Кецман, проректор за људске и материјалне ресурсе Универзитета у Бањој Луци, проф. др Горан Латиновић, проректор за научноистраживачки рад и развој и проф. др Страин Посављак, проректор за наставу и студентска питања.

 

О значају тема којим се баве истраживачи на овогодишњем научном скупу говорио је проф. др Бране Микановић, декан Филозофског факултета. Посебно је нагласио у којој мјери је важно то што Филозофски факултет сваке године организује научни скуп и тиме омогућава како размјену искуства и мишљења између различитих генерација истраживача тако и развој сарадње са научним установама из других држава.

 

Према плану рада научног скупа излагање реферата током „Бањалучких новембарских сусрета“ било је предвиђено и реализовано у оквиру секције за филозофију, секције за историју, секције за психологију, те секције за педагогију, разредну наставу и предшколско васпитање и образовање, како је нагласила проф. др Татјана Михајловић, продеканица за наставу Филозофског факултета.

 

Теме секција у 2018. години су биле: „Мјесто и улога филозофије у савременом свијету“, „Историја идеологија“, „Примјењена истраживања у психологији“ и „Образовање и професионални развој наставника, васпитача и стручних сарадника“.

Прије почетка рада по секцијама гостима и учесницима представљене су и нове публикације Филозофског факултета.

 

О издавачкој дјелатности Факултета у протеклој години говорила је проф. др Милена Карапетровић, продеканица за научноистраживачки рад и међународну сарадњу Филозофског факултета.

 

Овом приликом представљене су ауторска књиге: професора емеритуса Бранка Милосављевића Социјално психолошка концептуализација конформирања; универзитетски уџбеник проф. др Наде Васелић Психолошка процјена дјеце и младих - клинички приступ, те књига доц. др Бошка Бранковића и др Радована Пилиповића Саборни храм Светих апостола Петра и Павла у Босанском Петровцу. Проф. др Љубомир Милутиновић, проф. др Будимир Алексић и мр Данијел Дојчиновић, приредили су хрестоматију под насловом Страни писци за дјецу, а објављена је у саиздаваштву са Институтом за српску културу из Никшића. Проф. др Боро Бронза и доц. др Боривоје Милошевић уредили зборник под називом 1718—1918: пресудне године и годишњице југословенске историје, а проф. дрДраженко Јоргић уредник је зборника радова са мултидисциплинарног научног скупа „Инклузија студената са инвалидитетом“. Филозофски факултет је објавио и превод књиге Мајкла Руза  Озбиљно схватање Дарвина: натуралистички приступ филозофији. Током 2018. године објављен је и зборник радова са научног скупа Бањалучки новембарски сусрети 2017, редовни и посебни број часописа Радови, те 4. и 5. број часописа Савеза студената Ноема.

 

 

 

 

 


Објављено 21.11.2018.