Предавање Бојанe Динић

Агресија је сложено понашање које је под утицајем како диспозиционих, тако и ситуационих чинилаца. Међутим, концентрација претходних истраживања углавном је била на диспозиционим чиниоцима, док су ситуациони мање истраживани. У овом излагању ће бити речи о ефектима особина личности и нивоима ситуационе провокације на агресивно понашање, као и о њиховој интеракцији. Поставља се питање које су особине личности предиспозиција за агресивно понашање независно од услова, а које доприсносе агресији тек у сусрету са специфичним условима. У контексту диспозиционих и ситуационих чинилаца на агресију, биће представљени резултати прве близаначке студије у Србији о ефектима генских и срединских чинилаца на агресивно понашање. Поред тога, диспозициони и ситуациони ефекти ће бити разматрани у контексту когнитивних пристрасности како би се боље разумеле агресивне епозоде.

Предавање ће се одржати 16.11.2018. са почетком у 17.00 часова у учионици број 103, Филозофски факултет.

Објављено 12.11.2018.