Предавање Душка Лепира

Предавање ( 24.10.2018. у 12.30, учионица бр.103, Филозофски факултет) има за циљ да прије свега прикаже практичну примјену различитих Биофидбек/Неурофидбек метода у сврхе припреме за врхунску изведбу (peak performance) али и да укаже на њихов потенцијал за унапређење здравља.

У првом дијелу предавања представићемо 4 фазе у процедури спровођења датих метода и то од иницијалне теоретске спознаје, затим тестирања/интервјуисања, преко анализе резултата и креирања програма па све до самог извођења тренинга. 

Други дио резервисан је управо за детаљнији увид у 4 фазу - извођење тренинга, гдје ће бити демонстрирани протоколи за унапређење различитих биолошких процеса. Kроз резултате које су постигли спортисти анализираће се утилитарна вриједност метода, а кроз различите примјере говориће се о потреби за идиографским приступом у раду. 


Предавање др Душка Лепира


Објављено 15.10.2018.