Симпозијум из политичке психологије на Филозофском факултету (12-13.10.2018.)

У петак 12.10. и суботу 13.10. на Филозофском факултету ће се одржати симпозиј „Психолошки аспекти политичке стварности“ у оквиру 4. научно-стручног скупа „Отворени дани психологије“ који се одржава сваке двије године. Скуп традиционално организују Филозофски факултет (Катедра за психологију) и Друштво психолога Републике Српске, а ове године је партнер у организацији и Фондација Friedrich Ebert. Учесници симпозија ће бити истакнути научници из регије (Београд, Загреб, Сарајево, Нови Сад, Бања Лука) који ће током симпозија представити 14 радова из различитих области политичке психологије. Поред уводног дијела, искустава из праксе политичке едукације и завршне дискусије, симпозиј обухвата три тематске секције: Идентитети, Теорије завјере и Одреднице политичког учешћа. Очекује се да симпозиј поред квалитетних презентација о различитим психолошким аспектима политичке стварности резултира и новим истраживачким идејама и видовима регионалне сарадње. У прилогу је програм симпозијума.

Више у прилогу

Политичка Психологија-Симпозијум


Програм Симпозијума


Објављено 10.10.2018.