КОНКУРС за упис студената на ванредне студије Филозофије (модел 4+1)На основу Одлуке о организацији ванредног студија и упису студената првог циклуса који су завршили трогодишњи студиј Филозофије, Филозофски факултет расписује

 

КОНКУРС

за упис студената на ванредне студије Филозофије (модел 4+1)

 

 

Право на упис у четврту годину (VII) семестар по моделу 4+1 имају студенти који су завршили студиј Филозофије на Филозофском факултету у Бањој Луци по моделу 3+2.

 

Кандидати се уписују са статусом ванредног студента и у складу са Одлуком Владе Републике Српске плаћају школарину за ванредни студиј.

 

Уписаним кандидатима извршиће се признавање положених испита са првог циклуса студија поступком утврђивања еквивалентности предмета из којих су положени испити са предметима лиценцираног новог наставног плана. За предмете за које се не утврди еквивалент уписани студент се обавезује да их полаже као разлику предмета у току четврте године.

 

Уз пријаву на конкурс треба доставити сљедеће документе:

1.     Овјерен препис дипломе

2.     Увјерење о положеним испитима

3.     Родни лист.

 

Информација о настави за VII семестар биће благовремено достављена уписаним кандидатима.

 

Пријава кандидата почиње од 01. 10. 2018. и завршава се 19. 10. 2018. године.

 

Документи се достављају на адресу ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ (СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ФИЛОЗОФИЈА), Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78 000 Бања Лука.

 

Потпуније информације могу се добити у студентској служби Филозофског факултета или на телефон 051/322-780; 322-790; 323-080; 323-530; факс: 051/325-811 (контакт особа: Вукосава Жарић)

 

ВОДИТЕЉ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА                                                ДЕКАН

ФИЛОЗОФИЈЕ

Доц. др Саша Лакета                                                             Проф. др Бране Микановић

 

Објављено 24.09.2018.